Kwoty subwencji społecznej i dochody z urzędu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji społecznej i dochody z urzędu startu w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

30 kwietnia, 2020 0 przez Mikołaj Online

Kwoty subwencji ogólnej i przychody z urzędu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w liczbom kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało daną o kwotach subwencji wszystkiej na 2020 r. dla gmin, powiatów i województw i materiałach przeniesionych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty dochodów z urzędu PIT, ponieważ w układzie nieuchronnego wstrząsu w samorządowych finansach że się okazać, że przez pewien czas całych nie zobaczymy.

Wiedzę o kwotach subwencji wszystkiej na 2020 r. dla gmin, powiatów i województw i materiałach przeniesionych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 r. Ministerstwo Finansów dało na indywidualnej stronie internetowej. W opublikowanych zestawieniach podane są kwoty części oświatowej i popularni równoważącej subwencji ogólnej (zastosowanie w I kwartale i pomysły na wszystek rok 2020), dochody JST z urzędu udziału w podatku dobrym z osób fizycznych, a też wpłatach na grupę równoważącą subwencji ogólnej (zastosowanie w I kwartale i pomysły na wszystek rok 2020).

Opublikowane przez resort dane umieszczamy w pełni w zasięgu „multimedia”. W układzie spowodowanego przez epidemię tąpnięcia w roli natomiast jego pewnych skutków dla dochodów samorządów, warto zwrócić opinię na uzyskane przez nie w liczbom kwartale przychody z PIT (w tym terminie skutki ekonomiczne epidemii również nie okazały się w szerokiej rozciągłości, gdyż do połowy marca gospodarka normalnie funkcjonowała), ponieważ potrafi się okazać, że odebranie ich na bliskim okresie w następujących kwartałach pewno stanowić niezmiernie niebezpieczne, lub nawet niemożliwe.

– Tak faktycznie to, co się w aktualnej chwili dzieje, przypomina jazdę na rowerze, jeśli ktoś daje nam patyk w przednie koło. Nagle lecimy, również nie spadliśmy, nic nas dotąd nie boli, tylko za chwilę ten upadek nastąpi – tak obrazowo opisywał tę sytuację prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski.

A więc trzymając się tej metafory, przed nieuchronnym upadkiem do budżetu Wrocławia tytułem dochodów PIT w liczbom kwartale obecnego roku trafiło 248,6 mln zł, Bydgoszczy – 87,6 mln zł, Lublina – 88,5 mln zł, Łodzi – 196,8 mln zł, Krakowa – 301,8 mln zł, 1,046 mld zł, Opola – 39,2 mln zł, Rzeszowa – 51,7 mln zł, Białystoku – 73,8 mln zł, Gdańska – 158,6 mln zł, Katowic – 98,4 mln zł, Kielc – 51 mln zł, Olsztyna – 47 mln zł, Zielonej Góry – 195,7 mln zł, Poznania – 203,5 mln zł, Szczecina – 105,8 mln zł.

W części lipca powinniśmy natomiast dowiedzieć się, jak ciężki będzie ów prognozowany przez prezydenta Truskolaskiego „upadek”.

zobacz również Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.