Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej

30 kwietnia, 2020 0 przez Mikołaj Online

Nawet 445 Zł Oparcia Na Zakup Podręczników Dla Młodzieży Niepełnosprawnej Rząd finalizuje prace nad programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Tym jednocześnie program obejmie lata 2020-22, natomiast jego budżet wyniesie 54 mln zł. Projekt uchwały Rady Ministrów w ostatniej propozycji zaopiniuje Komisja Wspólna Poziomu i Samorządu Terytorialnego na najszybszym posiedzeniu (obiegowym) 30 kwietnia.

Projekt uchwały rządu dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla niemowląt oraz młodzieży niepełnosprawnej w tamtych trzech latach szkolnych.
Z dofinansowania będzie mogła wziąć młodzież z niepełnosprawnościami, przekonująca się w naukach ponadpodstawowych (zarówno kształcenia wszystkie i stałe).
Łączna pula wsparcia wyniesie 54 mln zł, czyli po jakiś 18 mln zł rocznie, wypłacanych ze sposobów rezerwy celowej budżetu państwa.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki zajmuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest różny. W latach byłych był on teraz realizowany na platformie przyjmowanej corocznie uchwały.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w postaci dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-22, jaki zajmuje uchwalić Radę Ministrów, nie jest różny. W latach byłych był on teraz realizowany na platformie przyjmowanej corocznie uchwały.

Teraz a w ruchu z ostatnim, że wysokość dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych czy ćwiczeniowych nie zamieni się, a prognozy liczby uczniów niepełnosprawnych uprawnionych do osiągnięcia usłudze są stabilne, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło opinię o modyfikacji formuły programu z jednorocznej na trzyletnią – czytamy w uzasadnieniu.

Nie zmieniły się nawet kwoty wsparcia, dlatego obradujący Zespół ds. Edukacji Tradycje i Sportu Komisji Wspólnej Poziomu i Samorządu Terytorialnego nie był co do niego ogromniejszych pomocy i pozytywnie go zaopiniował.

– Na czasie konsultacji mieliśmy małe pytania i opinii do zaproponowanych rozwiązań, jednak po ich czymś na świeżym systemie w sposobie obiegowym wydaliśmy dobrą opinię – mówi Anna Grygierek, burmistrz Strumienia, współprzewodnicząca zespołu.

Znaczy to, iż na ułożonym na 30 kwietnia posiedzeniu KWRiST projekt zostanie uznany.

Program istotny, jednak bez zmian

Projekt uchwały Rady Ministrów określa wysokość dofinansowania zakupu podręczników także do uprawiania ogólnego, kiedy również doskonalenia w zawodach, w niniejszym podręczników do uprawiania specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. nauki i nauczenia, a ponadto materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla studentów niepełnosprawnych, należących do nauk ponadpodstawowych. Ramy czasowe? Lata 2020, 2021 i 2022.

Zgodnie z nim dofinansowanie ma wynosić:

– do 225 zł – dla studentów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub wysokim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, należących do nauki specjalnej ćwiczącej do lekturze;

– do 390 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w ostatnim z afazją, z autyzmem,
z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego stylu, należących do nauk branżowych A również II stopnia;

– do 445 zł – dla studentów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w ostatnim z afazją, z autyzmem, z systemem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi tego stylu, należących do trzyletniego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego i pięcioletniego technikum, a także klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, uczniów liceum sztuk plastycznych, klas ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas dotychczasowego liceum plastycznego realizowanych w liceum sztuk plastycznych lub klas dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych realizowanych w liceum sztuk plastycznych.

zobacz również Nawet 445 zł wsparcia na zakup podręczników dla młodzieży niepełnosprawn